Екип

Педагогически екип в ДГ 146 „Звездица“

За децата се грижи екип от високо квалифицирани кадри, работещи на принципа на обичта, взискателността и уважението към личността на децата.

В обучението силно се набляга на:
– етикет, култура на поведение;
– народен фолклор, обичаи и традиции;
– екология, разходки и наблюдения в близката гора;
– музика и изобразително изкуство;

Голямо внимание се отделя на физическото здраве на децата. За целта се извършва постоянен медицински контрол. Съблюдават се всички правила за рационално хранене.

 • Стоянка Николова – Директор
 • Румяна Стойкова – Старши учител
 • Теменужка Попова – Старши учител
 • Виолета Иванова –Старши учител
 • Кирилка Тодорова – Старши учител
 • Цветелина Стефанова – Старши учител
 • Лазаринка Стоичкова – Учител
 • Десислава Пенева – Учител
 • Станислава Йорданова – Учител
 • Цветанка Серафимова – Помощник-възпитател
 • Красимира Владимирова – Помощник-възпитател
 • Моника Богданова – Учител
 • Боряна Благоева – Учител, сграда 2 филиал
 •  Боянка Алексова – Помощник-възпитател
 • Бонка Вълкова – Счетоводител
 • Паулина Алексова – ЗАС
 • Зоя Манчева – Готвач
 • Ивета Димитрова – Учител
 • Силвия Младенова – Учител, сграда 2 филиал
 • Елена Гьошева – Пом. възпитател, сграда 2 филиал 
 • Ели Димитрова – Пом. възпитател
 • Силвия Въткова – Готвач, сграда 2 филиал
 • Александър Михов – Работник ремонт и поддръжка
 • Таня Ангелова – Медицинска сестра
 • Роза Тафраджийска – Медицинска сестра, сграда 2 филиал
 • Лилия Антонова – Медицинска сестра, сграда 2 филиал
 • Радостина Гурбалова – Детегледач, сграда 2 филиал
 • Любомира Богданова – Детегледач, сграда 2 филиал
 • Първолета Цветкова – Детегледач, сграда 2 филиал

 

 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com