Екип

Педагогически екип в ДГ 146 „Звездица“


За децата се грижи екип от високо квалифицирани кадри, работещи на принципа на обичта, взискателността и уважението към личността на децата.

В обучението силно се набляга на:
– етикет, култура на поведение – ежедневно;
– народен фолклор и обичаи;
– екология;
– музика и изобразително изкуство;

Голямо внимание се отделя на физическото здраве на децата. За целта се извършва постоянен медицински контрол. Съблюдават се всички правила за рационално хранене.


 • Стоянка Николова – Директор
 • Румяна Стойкова – старши учител
 • Теменужка Попова – старши учител
 • Румяна Михайлова –старши учител
 • Кирилка Тодорова – старши учител
 • Цветелина Стефанова – учител
 • Лазаринка Стоичкова – учител
 • Десислава Пенева – учител
 • Станислава Йорданова – учител
 • Цветанка Серафимова – помощник-възпитател
 • Красимира Владимирова – помощник-възпитател
 • Моника Богданова – пом. възпитател
 •  Боянка Алексова – помощник-възпитател
 • Бонка Вълкова – счетоводител
 • Паулина Алексова – ЗАС
 • Зоя Манчева – готвач
 • Ивета Димитрова – помощник-готвач
 • Александър Михов – работник ремонт и поддръжка
 • Таня Ангелова – медицинска сестра

 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com