Родителска среща

На 31.08.2020 г., в ДГ „Звездица“, ще се проведе родителска среща с родителите на ново постъпващите деца от първа група и техните учители.

 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com