Архив

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

НА 28.09.2021 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ОТ 17 ЧАСА В ДВОРА НА ДГ 146,

ПО ГРУПИ/ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА ПРЕД ГРУПИТЕ/,

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СТРОГИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ:

МАСКИ + РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ.
ЗАПОВЯДАИТЕ!

Виж още...
 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com