Родителски срещи

На 12.09.2022 от 18 часа обща родителска среща в основна сграда в Кремиковци, за децата приети там!
На 13.09.2022 г.от 18 часа обща родителска среща на родители на приетите деца във филиал Сеславци.

Заповядайте!

 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com