Публикации в: Новини Архиви - ДГ 146 Звездица

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

–          еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Виж още...

Работно време относно записване на новоприети деца на първо класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДГ № 146 „Звездица“ Ви уведомява, че работното време за записването на

новоприетите деца за новата първа група от месец септември 2020 г.  ще бъде –

18.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

от 08.00 ч. до 14.00 ч.

Виж още...

Заплащане на такси детска градина по банков път

Уважаеми родители,

Със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването всички детски градини  на територията на страната в  периода 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. ще бъдат затворени.

Всички работни дни в периода на ваканция на детските градини ще  бъдат отбелязани като неработни (служебни) дни.

Поради забраната за струпване на много хора на едно място,

ДГ № 146 „Звездица“ Ви уведомява, че може да заплащате такси детска градина

по Банков път по следният начин:

 1. Чрез банково платежно нареждане:
 • Таксите след десето число на месеца се плащат без лихви;
 • Срокът за плащане се удължава;
 • Необходимо е стриктно да се изписва и превежда сумата към детското заведение, за да не се получава надплатена сума или по-малко платена;
 • Таксата може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu , както и банковата сметка на детското заведение;
 • По банков път може да заплатите само таксите за детска градина, но не и таксите за Допълнителните дейности /футбол, английски език и народни танци/.

В полза на: ДГ № 146 „Звездица“

Банкова сметка: BG67UNCR96603177870018

Банков код: UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк АД

Основание за плащане: Такса детска градина за месец … /месеца, за който плащате/ и годината.

 

Ако имате въпроси пишете ни на e-mail dg_146@abv.bg

За контакт: Паулина Алексова – касиер на ДГ № 146

Виж още...
 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com