Архив

Четвърта подготвителна група „Пчелички“

„Пчелички“ е най-голямата  градинска група на възраст от 6 до 7 години.

Екип от високо квалифицирани педагози подготвя подготвителната група във важния път към училищната готовност, спазвайки всички стандарти за възпитание и обучение.

 

(още…)

Виж още...

Първа група „Мечо Пух“

„Мечо Пух“ е  групата на най-малките възраст от 3 до 4 години.

Целта на екипа е да създаде най- добрата среда за комфорта на новоприетите деца  тяхната бърза адаптация.

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН.

(още…)

Виж още...

Втора група „Мики Маус“

„Мики Маус“ е втора  група за деца на възраст от  4 до 5 години.

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН.

(още…)

Виж още...

Трета подготвителна група „Дъгичка“

„Дъгичка“ е трета група на възраст от 5 до 6 години

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН.

(още…)

Виж още...

Четвърта подготвителна група „Пчелички“

„Пчелички“ е четвърта подготвителна група за деца на възраст от 6 до 7 години.

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН.

(още…)

Виж още...
 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com