Четвърта подготвителна група „Пчелички“

Четвърта подготвителна група „Пчелички“

„Пчелички“ е най-голямата  градинска група на възраст от 6 до 7 години.

Екип от високо квалифицирани педагози подготвя подготвителната група във важния път към училищната готовност, спазвайки всички стандарти за възпитание и обучение.

 

 • Дневен режим
 • Седмично разпределение
 • Творчество, интериор
 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com