Четвърта подготвителна група „Дъгичка“

Четвърта подготвителна група „Дъгичка“

„Дъгичка“ е Четвърта група на възраст от 6 до 7 години

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН.

Екип на групата:

Г-жа Виолета Иванова –  учител
Г-жа Кирилка Тодорова – старши учител
Г-жа Красимира Владимирова – помощник-възпитател

 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com