Четвърта група „Мечо Пух“

Четвърта група „Мечо Пух“

„Мечо Пух“ е четвърта подготвителна група на възраст от 6 до 7 години.

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН.

Екип на групата:

Г-жа Румяна Стойкова – старши учител
Г-жа Теменужка Попова – старши учител
Г-жа Станислава Йорданова – помощник-възпитател

 

 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com