Втора група „Мечо Пух“

Втора група „Мечо Пух“

„Мечо Пух“ е  групата на възраст от 4 до 5 години.

Целта на екипа е да създаде най- добрата среда за комфорта на  децата и  тяхната бърза адаптация.

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН.

Екип на групата:

Г-жа Теменужка Попова – старши учител
Г-жа Станислава Йорданова – учител

Г-жа Силвия Младенова – пом. възпитател

 

 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com