Първа Б група „Пчелички“

Първа Б група „Пчелички“

„Пчелички“ е  група за деца на възраст от 3 до 4 години.

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН.

Учители:

Румяна Стойкова – Ст. учител

Цветелина Стефанова- Учител

Пом. Възп. Боянка Алексова

 

 • ДГ № 146 „Звездица“

  гр. София 1849
  кв. Кремиковци, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 2

  Тел.: 02/994-70-49
  Имейл: dg_146@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com