ДГ №146 "Звездица"
Детска градина в град София

Група "Мики Маус"

„Мики Маус“ е  група с деца на възраст от  3 до 4 години

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН. 

Екип на групата:

Г-жа Десислава Пенева – учител
Г-жа Лазаринка Стоичкова –  учител
Г-жа Иванка Ганчова – помощник-възпитател