ДГ №146 "Звездица"
Детска градина в град София

Група "Пчелички"

„Пчелички“ е  група за деца на възраст от5 до 6 години – родени 2018 г..

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН. 

Учители:

Румяна Стойкова – Ст. учител

Цветелина Стефанова- Учител

Пом. Възп. Боянка Алексова