ДГ №146 "Звездица"
Детска градина в град София

Група "Звездичка"

Смесена градинска група в сграда 2, филиал Сеславци.

За да приемем необхванатите от детски градини деца създадохме група „Звездички“

Децата от групата са под грижите на:

Учители:

Ивета Димитрова

Мария Стоянова

Пом. възпитател:

Елена Гьошева