ДГ №146 "Звездица"
Детска градина в град София

Безопасност на движението по пътищата

            2023 г. е спечелен проект на ДГ 146 "Звездица" по НП на МОН: Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Прикачени документи

план БДП 23/24 г.
БДП