ДГ №146 "Звездица"
Детска градина в град София

Група "Мечо Пух"

„Мечо Пух“ е  групата на възраст от 6 до 7години.

Целта на екипа е да създаде най- добрата среда за комфорта на  децата и  тяхната бърза адаптация.

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН. 

Екип на групата:

Г-жа Теменужка Попова – старши учител
Г-жа Станислава Йорданова – учител

Г-жа Ели Димитрова – пом. възпитател