ДГ №146 "Звездица"
Детска градина в град София

Група "Дъгичка"

„Дъгичка“ е е групата на деца родени 2019 г. – втора възрастова група

На децата в групата ежедневно се провеждат образователни ситуации с помощта на съвременните технологии и богатата материална база, съобразени с възрастта им съгласно Държавните образователни стандарти утвърдени от МОН. 

Екип на групата:

Г-жа Виолета Иванова –  учител
Г-жа Кирилка Тодорова – старши учител
Г-жа Красимира Владимирова – помощник-възпитател