ДГ №146 "Звездица"
Детска градина в град София

Записването на новоприети деца

Записването на новоприети деца става САМО в основната сграда на ДГ № 146 „Звездица“ в кв. Кремиковци!

Моля след обявяването на местата в ИСОДЗ, да проверите актуалността на данните в профила на детето Ви! (адрес, месторабота на родители, подреждане на кандидатурите)